11-jarig meisje tegen haar wil weggehaald uit gezinshuis, jeugdzorg Limburg onder vuur


Een groep ouders, pleegouders en gezinshuisouders die zich verenigd hebben in de groep Tirannie in de Jeugdzorg houdt dinsdagochtend 1 december een protestdemonstratie voor het hoofdkantoor van Bureau Jeugdzorg Limburg (BJL) in Roermond.

Daar willen ze aandacht vragen voor artikel 3.3 van de Jeugdwet uit 2014, dat voorschrijft dat instanties als jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming ‘verplicht zijn in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren’. Aan die waarheidsvinding en de vereiste hoor- en wederhoor wordt anno 2020 nog steeds niet voldaan door jeugdzorg, stelt de groep.

Directe aanleiding is het tegen haar wil gedwongen opsluiten van een 11-jarig meisje bij de Mutsaersstichting in Venlo. Dat meisje verbleef bij gezinshuis Heykeshoeve in Ell, waar ze werd weggehaald. Dit tegen de wil van haar ouders, haar kinderpsychiater, haar psycholoog, de GGZ, haar orthopedagoog en haar basisschool. Die willen allemaal dat het meisje op de boerderij verblijft, totdat ze weer terug naar haar ouders kan.

Donderdag 26 november stapte Tirannie in de Jeugdzorg al naar de Tweede Kamer om een petitie vol gedocumenteerde misstanden in de jeugdzorg aan te bieden en een parlementaire enquête te eisen. Het dossier bevat voorbeelden van doofpotaffaires, fraude, het weigeren om rechterlijke uitspraken uit te voeren en machtsmisbruik van gebiedsmanagers van het Bureau Jeugdzorg Limburg, de William Schrikker Stichting en de Jeugdbescherming Brabant. De groep is vernoemd naar het in boekvorm uitgebrachte onderzoek van Prof. Dr. René Clarijs, die beschreef hoe en waarom de jeugdzorg in Nederland al zestig jaar niet functioneert.

Jong heeft sinds 1973 altijd een groot pleeggezin gehad. Ze streed sinds 1996 tegen een richtlijn die de opvang van meer dan drie pleegkinderen verbood. Mede dankzij haar strijd werd die richtlijn afgeschaft in de nieuwe Wet op de Jeugdzorg, die in 2015 van kracht werd. Zij en haar dochter kregen in 2007 een koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor pleegkinderen. Deze zomer werden echter alle pleegkinderen op de Heykeshoeve weggehaald. Tijdens het kort geding dat Jong hiertegen aanspande werd niet duidelijk waarom. Zij vermoedt dat het een wraakactie is vanwege haar kritische houding in de afgelopen decennia. ,,Daarom gaan we naar het hoofdbureau van jeugdzorg in Roermond om actie te voeren en de waarheid te eisen”, zegt ze.