’80-plussers zijn in 2050 het nieuwe normaal’


DEN HAAG – Dat er in 2050 een stuk meer 80-plussers zullen zijn weten we al een tijdje. Maar dat hoeft niet alleen in termen van problemen gezien te worden. Joe Biden heeft op 78-jarige leeftijd immers een van de belangrijkste functies ter wereld als president van de Verenigde Staten, Tjeenk Willink mag de formatie vlottrekken.

Dus stel je eens voor wat een bijdrage die (bijna) 80-plussers kunnen gaan leveren in 2050? Het zijn immers de vijftigers van nu. Wij pleiten dan ook voor een herdefiniëring van het begrip ouderen en aanscherping en actualisatie van het vraagstuk. En vraagstuk waarbij gedacht wordt vanuit de ouderen en de oplossingen van morgen en niet in die van vandaag. Waarin ook de maatschappelijke en economische bijdrage van ouderen aan de maatschappij worden betrokken. Dat is nodig om de juiste keuzes te maken met maximale impact nu en in de toekomst.

Anneke Augustinus, Directeur programmamanagement bij Vilans zegt hierover: “Zet in op gezond ouder worden, het empoweren van ouderen en zelf-samenredzaamheid. Versnel de inzet van en ondersteuning door technologie. Nu zouden we nog raar staan te kijken van een robot als wandelmaatje of een voorbijspiedende buurtrobot. Maar is dat nog zo gek in 2050? De eerste mobiel werd nog geen 30 jaar geleden uitgebracht, en kijk nu eens hoe die onze onderlinge communicatie heeft veranderd en een nieuw normaal heeft gecreëerd.

Kortom, voor de 80-plussers in 2050 is een nieuw normaal nodig. Een normaal waarin belicht wordt wat ouderen (kunnen) bijdragen en betekenen voor de maatschappij en daarmee voor andere generaties en niet alleen de ‘last’ van de vergrijzing te benadrukken.