Aanpak geweld tegen LHBTIQ+-personen ook richten op preventie


Geweld tegen LHBTIQ+-personen is een ernstig probleem, dus het is goed dat er meer coördinatie komt in de aanpak. Belangrijk is bijvoorbeeld de blijvende inzet van teams ‘Roze in het blauw’, wat de drempel verlaagt voor LHBTIQ+-personen om melding of aangifte te doen. Maar het gaat niet alleen om de strafrechtelijke aanpak maar juist ook om de preventie. Dat houdt in dat we serieuzer werk moeten maken van het verminderen van discriminatie en vooroordelen ten aanzien van LHBTIQ+-personen in onder meer het onderwijs.

Hanneke Felten,Movisie expert op het gebied van effectief discriminatie bestrijden, zegt hierover: “Voorlichtingen en programma’s op scholen worden grotendeels gerund door enthousiaste vrijwilligers, maar het is vaak erg vrijblijvend en de effectiviteit ervan wisselt behoorlijk. Een deel van de aanpakken die nu ingezet wordt op scholen werkt zeer waarschijnlijk zelfs averechts.

Om geweld tegen LHBTIQ+-personen echt te voorkomen moeten we vol inzetten op een effectieve aanpak van vooroordelen en discriminatie ten aanzien van deze groep. Het liefst al op jonge leeftijd, aangezien bij het geweld vaak jonge daders betrokken zijn.