ACM tikt Liander op de vingers om kosten weghalen meter


Liander N.V. heeft bij verzoeker een tarief in rekening gebracht voor het verwijderen van zijn gasaansluiting. Verzoeker vindt dat Liander dit tarief niet bij hem in rekening mag brengen. De Autoriteit Consument & Markt oordeelt dat verzoeker gelijk heeft.

Verzoeker heeft niet om verwijdering van zijn gasaansluiting gevraagd maar enkel zijn leverancierscontract en bijbehorende aansluit- en transportovereenkomst opgezegd.

Het tarief dat Liander in rekening brengt is gebaseerd op haar wettelijke taak om op verzoek gasaansluitingen te verwijderen. Vast staat dat verzoeker niet expliciet heeft verzocht om verwijdering van zijn gasaansluiting. Het opzeggen van het leverancierscontract en bijbehorende ATO is volgens de ACM geen verzoek tot verwijderen.

Nu vaststaat dat verzoeker niet heeft verzocht om verwijdering, handelt Liander in strijd met de Gaswet.