Actie Giro 777 voor Zuid-Limburg massaal omarmd: binnen 24 uur al 900.000 euro gedoneerd


Actie Nationaal Rampenfonds Giro 777 voor Zuid-Limburg massaal omarmd: ruim 900.000 euro binnen een etmaal gedoneerd

Op de eerste actiedag van Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds hebben particulieren, bedrijven en instellingen massaal gereageerd op de oproep tot steun aan aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg. Binnen een etmaal is ruim al 900.000 euro gedoneerd aan het Nationaal Rampenfonds door circa 20.000 individuele donateurs. De actie gaat de komende dagen nog in volle vaart door.

“We zijn overweldigd door de enorme steun die er leeft en de bereidheid van Nederlanders om bij te dragen aan de nood in de getroffen gebieden in Limburg. De Limburgse zender L1 heeft gisteren uitvoerig aandacht gevraagd voor de actie en vandaag staat Radio 2 in het kader van Giro 777. Donateurs laten op sociale media weten dat ze hebben bijgedragen en roepen anderen ook daartoe op. Dat is prachtig om te zien” , aldus voorzitter Clémence Ross-van Dorp van het Nationaal Rampenfonds.

De landelijke actie Giro 777 is opgezet door het Nationaal Rampenfonds. Het streven van dit fonds is om te helpen ná een ramp, dus in Zuid-Limburg als het water weer gezakt is en alle bewoners weer hebben kunnen terugkeren naar hun huizen. Verzekeraars zullen een deel van de schade dekken en de overheid heeft gezegd ook een belangrijke rol te willen spelen. Maar er blijven ook noden over die schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden. En juist voor die particuliere initiatieven die daarop inspelen, wil het Nationaal Rampenfonds een financier zijn.

Het doel is om na een dergelijke ingrijpende gebeurtenis, het cement in de samenleving terug te krijgen. Het Nationaal Rampenfonds zal ontvangen gelden via een beoordelingscommissie toekennen aan gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties. De steun voor schade die door de rijksoverheid is toegezegd, zal niet via het Nationaal Rampenfonds verdeeld worden.

Giften kunnen worden overgemaakt via www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777 (leidt door naar NL28 INGB 0000 000 777)