‘Alleen een hoger vaccinatiepercentage wereldwijd kan de pandemie beheersbaar maken’


Terwijl de rijkere landen momenteel nadenken over een derde prik omdat de beschermingsfactor over tijd omlaag gaat, is de situatie wat betreft vaccinaties in lage-inkomenslanden nog immer bedroevend. Het percentage gevaccineerden in deze landen bedraagt momenteel slechts 2.65%.

COVAX werd opgericht om gelijkheid in toegang tot vaccins te bewerkstelligen. Dat is tot op heden niet gelukt, ondanks toezeggingen van rijke landen om vaccins aan COVAX te doneren. De rijke landen doen zichzelf hierbij tekort, omdat alleen een groter vaccinatiepercentage de pandemie beheersbaar kan maken en kan voorkomen dat er nieuwe varianten ontstaan die de beschermende factor van vaccins, ook in rijkere landen, doen verminderen.

Een mondiale aanpak van COVID-19 blijft onverminderd essentieel en vereist investeringen in vaccins en versterking van de gezondheidszorgsystemen, zodat die vaccins ook kunnen worden toegediend.