Amsterdamse havens nog lang geen groene long


De provincie Noord-Holland geeft een verdere impuls aan de ambities van de zeehavens van het Noordzeekanaalgebied en Den Helder om de transitie door te maken van een bulk naar een circulaire haven. De extra 4 miljoen euro voor beter benutten en verduurzamen van bestaande terreinen is daarvoor een goed signaal. Dit betekent wel dat de regio met hulp van de provincie snel orde op zaken moet stellen om de over elkaar buitelende ruimteclaims goed af te wegen. De aanpak van de woningnood domineert het debat, terwijl het circulaire en sociaal-economische belang van de haven wordt onderschat. De Tweede Kamer maakt zich hier ook al zorgen over, zo blijkt uit een vorige week aangenomen motie van de VVD.

Wil je een circulaire bulkhaven worden, dan is er (milieu)ruimte nodig te ondernemen. Gelukkig wordt mede door de Covid-19 crisis (van just-in-time naar meer een buffereconomie) en al langer lopende re-shoring duidelijk dat de maakindustrie anno 2020 modern, competitief en innovatief is. Eerder heb ik al gewezen op het grote belang van bestaande bedrijventerreinen voor het welslagen van de huidige circulaire transitie. Hetzelfde geldt voor de grote risico’s van het teveel vanuit een woningbouwbril te kijken naar gebiedsontwikkeling, waarmee een groot aantal bedrijven vreest in het gedrang te komen. Er zal een goede balans tussen alle belangen moeten worden gevonden.