Bezit en vervoer van vuurwerk straks verboden


Is het nu nog toegestaan dat per persoon 25 kg vuurwerk in het bezit mag zijn, dat is straks voorbij als de nieuwe vuurwerkregels in werking treden. Vanaf dat moment is het strafbaar om vuurwerk in je auto of bij je te hebben. De politie en handhaving zal er ook strenger op gaan controleren.

Veel Nederlanders zijn van plan om, nu de verkoop van vuurwerk verboden is geworden, het zelf te gaan halen in het buitenland, politie mag dit direct in beslag nemen. Het kabinet heeft 15 december als uiterlijke datum genoemd wanneer het vuurwerkbesluit in werking moet gaan treden. Vanaf dat moment is het bezit, vervoer en opslag door privé personen verboden. Het vuurwerkbesluit moet nog goedkeuring krijgen van de Europese Commissie.

Het verbieden van vuurwerk is nog niet aan de orde, dat is juridisch een zeer ingewikkelde materie aldus de minister die erbij vermeld dat het nieuwe vuurwerkverbod al bezit en vervoer van vuurwerk verbied.  Vanaf 1 december is het bezit van F3-vuurwerk al verboden, onder F3-vuurwerk vallen rotjes, enkelschotsbuizen en vuurpijlen en mag vanaf 1 december door de politie en handhaving in beslag worden genomen.

F2-vuurwerk zoals grondbloemen en sierpotten worden niet verboden maar tijdens de jaarwisseling is het afsteken van f2-vuurwerk ook verboden. Het vuurwerkbesluit geldt enkel voor de jaarwisseling 2020/2021 . Daarnaast mag de politie bij het vermoeden dat iemand vuurwerk bij zich heeft de persoon hier op onderzoeken, handhavers mogen enkel bij een heterdaad vuurwerk in beslag nemen.