Black Friday is een zwarte dag voor de natuur


Komende vrijdag is het weer Black Friday en dat betekent wat ons betreft ook echt een zwarte (vrij)dag. Een dag met torenhoge kortingen, waarop mensen worden verleid om spullen te kopen die ze niet echt nodig hebben. Maar iedere aankoop gaat ten koste van het natuurlijke dieren- en plantenleven op onze planeet.

Jelle de Jong : “Consuminderen, dat is wat we zouden moeten doen. Er wordt nu veel te veel gekocht dat ook weer snel wordt afgedankt. En zolang er maar vraag naar is, blijven die niet-duurzame producten worden gemaakt. Daar moeten we echt vanaf, zeker als je bedenkt hoe vol met plastic onze oceanen al liggen: schattingen liggen tussen de 100 en 150 miljoen ton plastic.

Sinds 1970 is het aantal vissen, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen wereldwijd met gemiddeld 68% afgenomen. Het aantal mensen is in die periode meer dan verdubbeld. Als we de biomassa van alle levende wezens op aarde optellen dan maken de wilde dieren daar nog maar 4% van uit. Als we onze levensstijl niet aanpassen dan zullen onze kleinkinderen er onder lijden,” aldus Jelle de Jong

Als IVN Natuureducatie roepen we dan ook op er geen zwarte vrijdag van te maken, maar een groene. Maak een fijne wandeling in de natuur, plant een boom of leg een moestuintje aan. Met dit soort rustgevende activiteiten doe je jezelf een veel groter cadeau: groen maakt namelijk gezond,” besluit Jelle de Jong

Jelle de Jong is algemeen directeur van IVN Natuureducatie.