Chirurg Medisch Spectrum Twente: ‘Problemen door uitgestelde zorg zijn slechts topje van de ijsberg’


Uitgestelde zorg door corona zorgt voor complicaties en overlijdens. ,,Ik vrees dat wat we nu weten nog maar het topje van de ijsberg is. Vrijwel alle specialisten in het ziekenhuis en huisartsen in de eerste lijn zullen herkennen dat de afschaling van de reguliere zorg het afgelopen jaar een nog grotere golf aan complicaties en medische problemen tot gevolg zal hebben,” zegt Wiebe Verra, orthopedisch chirurg bij Medisch Spectrum Twente

Wiebe Verra: ,,Bij orthopedie worden we regelmatig gebeld door patiënten of familie van patiënten die helemaal vastlopen in hun mobiliteit. Een orthopeed richt zich op aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals botten, spieren, banden, pezen en gewrichten. Patiënten die orthopedische behandeling nodig hebben, staan op de wachtlijst voor een gewrichtsvervangende operatie. Ze zijn al wat op leeftijd maar woonden zelfstandig thuis.

Nu zijn ze door toegenomen invaliditeit toch (tijdelijk) opgenomen in een verpleeghuis, hebben aanzienlijk minder kwaliteit van leven en krijgen ook verschillende andere klachten, zoals onder meer aan het hart, de longen, gewichtstoename en verhoogde bloedsuikers.