Cordaid start groot investeringsprogramma in West-Afrika


West-Afrika worstelt met uitdagingen van ongekende omvang. Als een van de eerste impactinvesteerders in de wereld verstrekt Cordaid grootschalig groeikapitaal aan lokale ondernemers. Met de lancering van een nieuw investeringsprogramma creëert Cordaid vele duizenden banen en draagt zo ook bij aan meer stabiliteit in de regio.

Groot gebrek aan kapitaal om door te groeien

Ondanks de uiterst moeilijke omstandigheden in West-Afrika, zijn veel ondernemers in die regio toch in staat om succesvol een bedrijf op te bouwen. Helaas ontbreekt het de ondernemers vervolgens vaak aan kapitaal om door te groeien. Cordaid stapt als één van de eerste investeerders in dit gat en durft het wel aan om kapitaal te verstrekken. Bedrijven als Easy Solar in Sierra Leone en SCS in Mali zijn zo met investeringsgeld van Cordaid in staat om duurzame ontwikkeling en stabiliteit in de regio te creëren.

Samen met de Amerikaanse overheid en de Nationale Postcode Loterij

Internationale organisaties steunen Cordaid’s pioniersrol in West-Afrika. Zo heeft de Amerikaanse Development Finance Corporation een kredietgarantie verstrekt van 15 miljoen dollar. De West Africa Trade & Investment Hub en de Nationale Postcode Loterij hebben in totaal 3 miljoen dollar toegekend. Met deze steun richt Cordaid het investeringsfonds West Africa Bright Future Fund op, dat zich specifiek richt op ondernemerschap in het gebied. Cordaid investeert zelf 17 miljoen dollar in het fonds en hoopt dat andere geestverwante investeerders zullen bijdragen om zo het bedrag uiteindelijk te verdubbelen.

“Cordaid vult een gat, omdat er nauwelijks toegang tot financiële diensten bestaat in West-Afrika”, zegt Hann Verheijen, directeur van Cordaid Investment Management. “Het financieren van ondernemerschap creëert vele duizenden banen en leidt tot duurzame economische groei. Bovenal biedt het hoop op een betere toekomst aan de inwoners in de regio.”

Lancering van het programma op 16 maart via webinar

Op dinsdag 16 maart 2021 organiseren de Development Finance Corporation, de West Africa Trade & Investment Hub en Cordaid Investment Management een webinar om het programma te lanceren. Tijdens het webinar zullen de details en verwachte resultaten van het programma gepresenteerd worden. Om u te registreren voor het webinar, kunt u contact opnemen met hann.verheijen@cordaid.org.