‘Deze eeuw negen keer meer warmterecords dan kouderecords’


Warmterecords komen tegenwoordig veel vaker voor dan kouderecords. Deze eeuw telt tot dusver 9 keer meer warmterecords dan kouderecords. Op maar liefst 164 dagen (45% van ons kalenderjaar) staat een warmterecord voor de maximumtemperatuur in De Bilt genoteerd dat dateert uit deze eeuw.

Jacco van Wezel van Weeronline zegt hierover: “Slechts 18 dagen (5% van ons kalenderjaar) kennen een kouderecord, voor het maximum in De Bilt, dat uit de jaren 2000-2021 stamt. Door de doorgaande opwarming van de aarde komt het tegenwoordig veel makkelijker tot warmte extremen dan tot kouderecords. Als de gemiddelde temperatuur op een steeds hoger niveau komt te liggen, worden steeds hogere warmte uitschieters mogelijk met als resultaat warmterecords en neemt de kans op kouderecords af.

Warmterecords voor een individuele dag kunnen we niet één op één koppelen aan klimaatverandering. Klimaat is immers een langjarig gemiddelde, terwijl het weer van elke dag in ons land erg grillig is. De verhouding van het aantal warmte datumrecords tegenover het aantal koude datumrecords geeft echter wel degelijk een goed indicatie.

2021 nog relatief weinig warmterecords

Het jaar 2021 leverde in februari meteen vier datum warmterecords op. Zowel op 21, 22, 23 als op 24 februari werd het recordwarm in De Bilt. Het volgende record sneuvelde op 31 maart en daarna volgde 17 juni met recordtemperaturen. In de tweede helft van het jaar zijn tot dusver nog geen records gemeten. Kouderecords voor de maximumtemperatuur in De Bilt bleven tot dusver uit.

De voorgaande jaren was de verhouding tussen het aantal warmterecords en kouderecords nog veel schever dan het gemiddelde voor deze eeuw. 2020 telde maar liefst veertien warmterecords en daar stond geen enkel kouderecord voor de maximumtemperatuur tegenover. 2019 telde dertien warmterecords en slechts één kouderecord. Het jaar daarvoor stokte de teller bij veertien warmterecords en drie kouderecords. In 2017 was het zes keer recordwarm en één keer recordkoud,” aldus van Wezel