‘Duidelijke en scherpe keuzes zijn in het belang van de patiënt’


Dat zegt Gerard Schouw, directeur van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft een lijvig advies geschreven over de toekomstbestendigheid van ons zorgstelsel. Een advies dat zegt dat er duidelijke en scherpe keuzes moeten worden gemaakt. De WRR doet tal van aanbevelingen. Zo is de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) positief over het advies om te komen tot een duidelijke verdeling van taken en rollen van zorginkopers, politiek en toezichthouders. Zo’n duidelijke verdeling zorgt ervoor dat processen sneller kunnen verlopen omdat er minder schakels nodig zijn.

Ook het advies om alle vormen van zorg, en niet alleen geneesmiddelen, te toetsen op (kosten) effectiviteit is verstandig. Dat betekent ook dat procedures transparant en gestroomlijnd moeten worden. Wat nauw aansluit bij de wens van de VIG om nieuwe geneesmiddelen binnen 100 dagen bij Nederlandse patiënten te krijgen.

Wel zijn we teleurgesteld dat het WRR-advies vooral gericht is op kostenbeheersing en minder op kwaliteit van zorg. Dat in tegenstelling tot een ander recent advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), dat juist pleit voor meer aandacht voor kwaliteit en preventie in de zorg in plaats een focus op kosten. Duidelijke en scherpe keuzes zijn nodig, maar wel in het belang van de patiënt,‘ aldus Schouw