E-learning zorgt voor ondersteuning LHBTI-jongeren door onderwijsprofessionals


Paarse Vrijdag wordt elk jaar groter gevierd. Dat is heel goed, want aandacht voor seksuele en gender diversiteit is ontzettend belangrijk in het onderwijs. Uit onderzoek weten we dat lang nog niet alle leerlingen veilig zichzelf kunnen zijn op school. Om onderwijsprofessionals hierbij te helpen presenteert Movisie vandaag, samen met COC Nederland en 113 Zelfmoordpreventie, een e-learning die helpt bij het creëren van een veilige omgeving op school voor LHBTI-jongeren en jongeren die twijfelen over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Campagne Iedereen Is Anders

Simon Timmerman  over e-learning: “De e-learning is onderdeel van de campagne Iedereen is Anders. De centrale boodschap van deze campagne is: jij bent oké zoals je bent. Ook hier is het depressie- en suïcidepreventie het doel, door jongeren zelf te empoweren, maar ook de omgeving van de jongeren te informeren over vragen of uitdagingen van LHBTI-jongeren op dit vlak. Omdat jongeren het grootste deel van hun tijd doorbrengen op school, is het cruciaal dat in het onderwijs oog is voor seksuele en genderdiversiteit. Om een veilige omgeving te creëren voor iedere leerling.”

Simon Timmerman is expert op het gebied van LHBTI-beleid bij Movisie.