‘EU grootste afzetmarkt van illegale handel in wilde dieren’


Illegale handel in dieren- en plantensoorten is, na habitatvernietiging, de tweede oorzaak van de achteruitgang van soorten op aarde. Daarbij is het waarschijnlijk een factor in het ontstaan van epidemieën door zoönose: infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan.

Bij illegale handel in wilde dieren en hun producten denken we vaak aan het schubdier (pangolin) of de hoorn van de neushoorn die naar China worden gesmokkeld om hun vermeende medicinale werking. “Maar wat we ons niet realiseren, is dat het ook gaat om allerlei (verboden) exotische huisdieren, zoals tropische kikkertjes, kleine aapjes, aquariumvissen en hagedissen die erg gewild zijn als huisdier in westerse landen. Ook in Nederland. Wanneer de 27 lidstaten als één markt worden gezien is de EU zelfs de grootste afzetmarkt op het terrein van de illegale handel in wilde dieren,” zegt  Coenraad Krijger,” directeur van IUCN NL.

Trouw schrijft over een rapport van World Animal Protection (WAP), waaruit blijkt dat Ethiopian Airlines de spil is in het netwerk van het vervoer van wilde dieren van Afrika naar ten minste achttien landen in de wereld. Dit onderzoek laat wederom zien dat smokkelaars de legale infrastructuur van communicatiebedrijven, financiële instellingen en transportondernemingen gebruiken om hun illegale handel in wilde dieren te coördineren, te betalen en op de plaats van bestemming te krijgen.

Daarom moeten niet alleen opsporingsdiensten op luchthavens en in zeehavens de middelen krijgen om deze uiterst dynamische illegale netwerken op te sporen en te vervolgen. Ook moet er een breed bewustzijn worden gecreëerd in de betrokken sectoren, en bij consumenten, dat zich onder hun ogen destructieve praktijken afspelen die de biodiversiteit ernstige schade toebrengen.

Op het IUCN Congres in Marseille, dat momenteel plaatsvindt, wordt ook aandacht besteed aan deze verborgen tragedie van illegale handel in wilde dieren. IUCN NL, de Nederlandse tak van IUCN, ontvangt diverse hoogwaardigheidsbekleders, waaronder Prinses Laurentien, om gezamenlijk te bespreken hoe door beter samen te werken binnen Europa én met de landen van herkomst de illegale handel in wilde dieren te stoppen.

Het blootleggen van de illegale netwerken en het creëren van bewustzijn over deze schadelijke praktijken, zoals het WAP-rapport ook doet, speelt hierin een centrale rol