Europarlement: minderheidstalen en -culturen zoals de Friese extra beschermen


De taal en cultuur van minderheden in de Europese Unie moeten beter beschermd worden dan nu het geval is, want steeds vaker komen minderheidsgroepen in de verdringing. Dat stelt het Europarlement in een resolutie die donderdag is aangenomen. Het gaat om de bescherming van nationale en taalkundige minderheden zoals de Friezen in Nederland, de Sami in Zweden en de Roma in Slowakije. Er moet meer positieve actie komen in het onderwijs, de cultuursector en in openbare diensten om het uitsterven van minderheidstalen tegen te gaan.

Een meerderheid van de Europarlementariërs wil een gemeenschappelijk kader voor het beschermen van de rechten van mensen die tot een minderheid behoren. Momenteel is dat er nog niet en is het aan de lidstaten zelf om het minderhedenbeleid te regelen. Het parlement erkent dat er een aantal goede voorbeelden zijn, maar vindt dat nog niet voldoende. Uit onderzoek blijkt dat de taal en cultuur van minderheidsgroepen alsmaar meer onder druk staan. Daarom moeten de taalkundige rechten van personen beschermd en moeten die van taalgemeenschappen gerespecteerd worden.

Zoals gezegd gebeurt er al veel op nationaal, regionaal en lokaal gebied om taal, dialect en cultuur te beschermen. De EU ondersteunt dat ook, maar wel moet die er van het Europarlement een schepje bovenop doen. Zo ontbreekt het vaak aan een uitgebreid systeem van mediadiensten voor minderheidsgroepen. Het parlement roept de Europese Commissie op om de ontwikkeling daarvan te steunen. Verder stellen de Europarlementariërs voor om toename van haatmisdrijven en haatzaaiing tegen personen uit minderheden tegen te gaan en om de cultuursector op het gebied van minderheidsgroepen te steunen.

VVD-Europarlementslid Malik Azmani heeft een Marokkaanse achtergrond en is geboren en getogen in Friesland. Hij begrijpt deze problematiek. ‘Fries zijn betekent trots zijn op de geschiedenis en het culturele erfgoed van dit deel van Nederland,’ zegt Azmani, die benadrukt ook Fries op school te hebben gehad. ‘Het is belangrijk dat we het blijven leren om dit deel van onze culturele rijkdom te behouden. En ik geloof dat het een van de kernwaarden van onze Unie is dat we respect hebben voor culturele en taalkundige diversiteit, en dat we de rechten van minderheden in de EU beschermen,’ zei hij in het parlement, waar hij ook een paar woorden Fries sprak.

Het Europees Parlement vergaderde over de minderhedenproblematiek naar aanleiding van Minority SafePack, een burgerinitiatief dat door meer dan één miljoen mensen is ondertekend. De opstellers maken zich zorgen over assimilatie en taalverlies, en vinden dat dit snel moet stoppen. De bovengenoemde voorstellen komen uit hun koker. CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers ondersteunt het initiatief van harte. Hij heeft het over de rechtsstaat en waarden waarop de EU gegrondvest is, een belofte. ‘Europa moet die belofte nakomen, vooral nu meer dan een miljoen burgers ons aan deze belofte hebben herinnerd middels een succesvol Europees burgerinitiatief: een geweldig voorbeeld van democratische participatie en toewijding.’