Expert roept op: ‘Bouw winkels om naar woningen’


De oplopende winkelleegstand biedt kansen om het groeiende woningtekort voor een deel op te lossen. Alleen al in de 70 grootste binnensteden van het land is er plek voor 10.000 nieuwe appartementen als lege winkels worden omgebouwd, bleek uit ons recente winkelonderzoek. Dat zijn bijna evenveel woningen als in de Utrechtse binnenstad samen.

Chris Lanting zegt hierover: ‘Het huizentekort in de 70 onderzochte gemeenten samen is ongeveer 147.000. Het ombouwen van winkels zou bijna 7% van die woningvraag kunnen oplossen zónder buiten de bebouwde kom te bouwen. En dan is niet eens rekening gehouden met de mogelijke verdichting van binnensteden met hoogbouw.

Nu is het moment aangebroken om winkels te transformeren en daarmee te voorkomen dat er gaten vallen in straten. Dat lukt alleen als gemeenten, eigenaren, winkeliers en financiers de handen ineenslaan. Van gemeenten vraagt dit om meer vrijheid in bestemmingsplannen, van vastgoedeigenaren de durf om te investeren, van financiers het denken in kansen in plaats van risico’s en van winkeliers de bereidheid om te verhuizen naar hoofdwinkelstraten. Zo’n samenwerking is in het belang van iedereen. Een levendig centrum is goed voor de winkelier. Een gezonde winkelmarkt is goed voor de vastgoedeigenaar en de financier. En de gemeente wil een bruisende binnenstad voor de bewoners,‘ aldus Lanting

Chris Lanting is retailexpert bij vastgoedadviseur Colliers International.