Gemeente Hoorn blundert met kiespassen, ook kiespassen voor mensen die zijn overleden


HOORN – Afgelopen week is de gemeente Hoorn begonnen met het bezorgen van de stempassen, maar nu blijkt dat maar liefst 1470 stempassen verkeerd zijn bezorgd. De gemeente Hoorn zegt direct maatregelen te hebben genomen om problemen te voorkomen.

De gemeente Hoorn zegt: “Het kiezersbestand van Hoorn is vastgelegd op 17-11-2020 in plaats van op 1-2-2021. Alle mensen die zijn verhuisd binnen Hoorn en vertrokken zijn uit Hoorn tussen 17-11-2020 en 1-2-2021 hebben een stempas op hun oude adres gekregen. Ook 206 mensen die zijn overleden in die periode hebben een stempas gekregen. Dit betreuren wij enorm. Het gaat in totaal om 1470 verkeerd bezorgde stempassen op een totaal van 55.736 stempassen. Hoe de fout is ontstaan weten we nog niet. Dat zoeken we op dit moment uit, samen met de applicatieleveranciers.”

Overleg met het ministerie en de kiesraad

De gemeente Hoorn is direct in overleg getreden met de Landelijke Kiesraad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarna diverse maatregelen zijn getroffen om te kunnen garanderen dat het verkiezingsproces veilig verloopt. Zo zijn alle 1470 verkeerd bezorgde stempassen ongeldig gemaakt, er is een aparte lijst gemaakt waar deze stempassen op staan. Uiterlijk voor 8 maart aanstaande krijgen de mensen die verkeerde kiespassen kregen een nieuwe thuisbezorgd. De mensen die tussen 17-11-2020 en 1-2-2021 in Hoorn zijn komen wonen krijgen nog deze week hun stempas.

De gemeente Hoorn heeft nabestaanden van de overledenen een excuusbrief gestuurd en is er een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De gemeente Hoorn laat weten dat er absoluut niet twee keer gestemd kan worden. De stempassen zijn ongeldig gemaakt.