‘Gezonde leefstijl en bewegen belangrijker dan ooit’


De maatschappelijke en politieke aandacht voor een gezonde leefstijl en het belang van bewegen blijft groeien. Ondanks de toenemende bewustwording van een gezonde leefstijl en het belang van bewegen voldeed in 2020 slechts 52,9% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen. Het doel wat het Nationaal Preventie akkoord stelt om in 2040 75% van de Nederlanders te laten voldoen aan de beweegrichtlijnen is dus nog lang niet in zicht. Dit vraagt om structurele en stevige inzet vanuit de overheid om bewegen te stimuleren, zo stelt ook de Sportraad.

De positieve effecten van bewegen zijn onmiskenbaar aangetoond. Bewegen draagt immers bij aan een langer en gezonder leven, onder meer door verminderde kansen op obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten. Bovendien heeft bewegen een positief effect op mentale gezondheid, zoals op eigenwaarde en zorgt het voor een vermindering van angstige- en depressieve gevoelens.

Onderzoek toont aan dat het aannemen van een gezonde leefstijl effectief is in het voorkomen van ziekten en vroegtijdig overlijden. Een gezonde leefstijl vraagt om voldoende bewegen door de dag heen. Afgelopen jaren is met name ingezet op bewustwording en informatievoorziening om Nederlanders hun eigen leefstijl aan te laten passen. Dit blijkt echter niet afdoende,’ zegt Noor Willemsen, specialist beweegstimulering, beweegrichtlijnen en gedragsverandering bij Kenniscentrum Sport & Bewegen

Om het doel van het Nationaal Preventie akkoord te behalen zijn, naast de huidige initiatieven, aanvullende landelijke initiatieven die ondersteunen in het aanpassen van gedrag door bewegen door de dag heen gemakkelijk te maken, zoals het creëren van een beweegvriendelijke omgeving, het stimuleren van sport en bewegen tijdens werktijd en het intensiveren van sport- en beweegaanbod op en rondom school.

Afbeelding van Melk Hagelslag via Pixabay