‘Gezondheid is het sleutelwoord bij stapsgewijze opening zwembaden’


Na maanden strijden voor het hervatten van de zwemlessen voor kinderen, is de eerste horde genomen. De zwemlessen mogen als uitzondering op de overige programmering van het zwembad vanaf 16 maart hervat worden. Een unieke situatie in deze unieke tijd.

Shiva de Winter, voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid, zegt hierover: ,,De belangrijkste problemen waar de zwembranche tegenaan lopen zijn conditie en ervaring. De oplossing hiervoor bestaat uit drie stappen: conditie opbouwen, het overwinnen van angst en het herstellen van het vertrouwen. Bij het conditie opbouwen is het gebruikmaken van het zwembad voor sport- of recreatiedoeleinden een pré. Kinderen die al een diploma hadden, hebben ook drie maanden niet hun behaalde vaardigheden kunnen oefenen.

Stappenplan tot volledige heropening

,,Bovendien is er ook voor de sportieve kant in het zwembad, bijvoorbeeld waterpolo, schoonspringen, synchroonzwemmen en wedstrijdzwemmen, sprake van afbraak van de opgebouwde conditie en techniek. De NSWZ richt zijn pijlen nu vol op het stapsgewijs heropenen van de zwembaden. Wij begrijpen natuurlijk dat dit niet in een keer kan. Daarom is het stappenplan verdeeld over meerdere weken.

Dit stappenplan tot volledige heropening van zwembaden is opgesteld met de kennis van het openen van de zwembaden voor zwemles en de opbouw van de buitensport. Vanaf 16 maart kunnen de zwembaden open voor alleen zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar. Primaire diploma’s A, B en C zijn hier leidend. Dit is natuurlijk een prachtig begin,” aldus Shiva de Winter

Andere groepen

De volgende stap zou gericht moeten zijn op jongeren tot 27 jaar, om op te starten net zoals in de buitensport. Een goed moment hiervoor zou 31 maart zijn, bij het aflopen van de huidige lockdown. De aangekondigde mogelijkheid van versoepeling is een goed moment om de jongeren in het zwembad mee te nemen. Het betreft hier wel training voor jongeren, maar nog geen wedstrijden.

,,Bovendien kan worden gekeken naar doelgroepen, zoals baby- en peuterzwemmen. In kleine groepen met voldoende afstand, ook voor deze doelgroep, is het van belang dat zij hun traject naar watergewenning voort kunnen zetten. De volgende stap is de volwassenen en senioren. Ondanks dat dit een risicogroep is, is deze groep extra afhankelijk van bewegen in water. Meerdere partijen hebben de NSWZ hiervoor benaderd. Deze verdere versoepeling zou ideaal zijn vanaf 14 april. Dan is er ruim de tijd om te verwachten dat het vaccineren voldoende is gevorderd, en het R-getal gedaald is.

,,Na de goede samenwerking met verschillende overheden de afgelopen maanden, zou de NSWZ dit graag willen voortzetten. Wij streven ernaar voor alle doelgroepen een goede oplossing te zoeken. Dit is natuurlijk geen gemakkelijke taak en we zoeken hierin ook de samenwerking met andere brancheorganisaties. Corona heeft ons een ding meegegeven: je moet niet leven van week tot week, maar altijd over een paar maanden,” besluit Shiva de Winter