‘Groen als oplossing voor schade door extreme weersomstandigheden’


De uitgekeerde schade aan gebouwen en auto’s als gevolg van extreme weersomstandigheden bedraagt volgens het Verbond van Verzekeraars jaarlijks zo’n 277 miljoen euro. En als er niets verandert, dan kunnen de kosten als gevolg van de klimaatverandering nog flink gaan toenemen, zo wordt gewaarschuwd. Meer groen kan het tij keren. IVN Natuureducatie roept gemeenten daarom op om ook in tijden van economische krimp in groen te blijven investeren. Zo niet, dan lopen de kosten van klimaatverandering snel op.

Het Verbond van Verzekeraars wil de schade, veroorzaakt door extreem weer of klimaatverandering, tegengaan of beter kunnen ondervangen. ,,Meer groen is hierin absoluut een belangrijk deel van de oplossing. Veel steden kampen in de zomer met hitte en op andere momenten met wateroverlast, door teveel steen. De druk op riolen en daken is door extreme regenval groot, waardoor vaak waterschade ontstaat. Een groen dak bijvoorbeeld is een ideale oplossing. Het neemt veel regenwater op, maar beperkt ook schade door UV-straling en is goed voor de luchtkwaliteit en biodiversiteit. Een heleboel vliegen in één klap dus,” zegt Jelle de Jong, directeur van IVN Natuureducatie.

Gelukkig maken steeds meer woonwijken en industrieterreinen gebruik van de kracht van groen. Zij beperken hiermee hitte en wateroverlast. Bovendien leidt dit tot nog veel meer positieve effecten: groen geeft ontspanning, is goed voor de gezondheid en voor de biodiversiteit. ,,Willen we ervoor zorgen dat de schadekosten aan onze woningen en auto’s als gevolg van klimaatverandering niet verder oplopen, dan moet er dus echt flink worden geïnvesteerd in groen in de bebouwde kom,” aldus de Jong