Hackers bedreigen tech als veilige haven tijdens corona


Afgelopen week kwamen verschillende berichten naar buiten over platgelegde overheden en bedrijven door hacks, waarbij ook de alarmerende situatie voor het mkb onderstreept is. Enerzijds is het wenselijk dat de overheid hierin een meer sturend karakter aanneemt om een vitale infrastructuur te waarborgen. Daarvoor zullen zij, én mkb-directies, hun kennis op het gebied van cybersecurity moeten bijspijkeren om in staat te zijn adequaat te sturen op dit verhoogde risico.

Michael Teichmann Security Director bij Accenture Nederland: “Anderzijds is Nederland een echt mkb-land, waarin het mkb een belangrijke rol heeft als toeleveringsketen voor grotere bedrijven. Het mkb is daarmee essentieel voor onze economie en moet daarom zelf ook stappen zetten om de eigen cyberweerbaarheid te vergroten. Daarnaast hebben die grotere bedrijven de verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan het supply chain-risico en hoe zij deze zo klein mogelijk kunnen maken, bijvoorbeeld door óók alle risico’s in kaart te brengen die organisaties waar ze in de hele operatie mee samenwerken, met zich meebrengen.

“Ten slotte, om security een gezamenlijke verantwoordelijkheid te maken over het hele bedrijfsleven heen, zou de privacywetgeving geen belemmering mogen vormen om informatie te delen over mogelijke cyberrisico’s. Het is juist van belang dat de overheid sterker gaat bijdragen aan het delen van informatie, zodat die vitale infrastructuur gewaarborgd blijft en verbeterd kan worden,” aldus Michael Teichmann