Handreiking Energieprestatie gebouwen (EPBDIII) definitief


RVO heeft het afgelopen jaar samen met de VNG en een aantal Omgevingsdiensten hulpmiddelen ontwikkeld voor toezicht en handhaving op de eisen uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). Een van deze hulpmiddelen is een handreiking, waarvan nu de definitieve versie beschikbaar is.

Deze handreiking geeft de overheid (en het bedrijfsleven) inzicht in de eisen die gelden voor verwarmings- en airconditioningsystemen en laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Daarnaast geeft het document suggesties hoe het toezicht kan worden ingericht en bevat het een aantal handige checklists die inspecteurs kunnen gebruiken bij bedrijfsbezoeken.