Handvatten voor inrichten toezichtstaken Leerplichtwet


Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals de leerplicht en werk en inkomen. De visual ‘Samenhang toezichtstaken sociaal domein’ geeft inzicht in de raakvlakken en biedt handvatten voor inrichting en uitvoering. 

Wat zijn de eisen die de wet stelt aan toezicht op de Leerplichtwet? Hoe gaan andere gemeenten hiermee om? Welke in- en externe samenwerkingspartners spelen een rol? En waar zitten de raakvlakken met de andere toezichtstaken in het sociaal domein? Om dit voor gemeenten inzichtelijk te maken ontwikkelen Toezicht Sociaal Domein (TSD) en de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG Naleving), in samenwerking met een aantal gemeenten, deze visual. Een handig, interactief overzicht dat gemeenten helpt bij het vormgeven en uitvoeren van hun toezichts- en handhavingstaken.

Al eerder verschenen in deze visual de overzichten voor de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet en Wet kinderopvang. Nu is ook het overzicht voor de Leerplichtwet in deze tool opgenomen. Om het overzicht compleet te maken volgt in oktober het overzicht voor de nieuwe Wet inburgering.

Het overzicht geeft inzicht in de plaats van de verschillende toezichtstaken binnen de gemeente en in de relatie met andere disciplines en ketenpartners. Daarnaast is alle relevante informatie met een enkele muisklik voorhanden. Denk daarbij aan praktijkvoorbeelden, handreikingen en relevante wetsartikelen. Met het complete aanbod van informatie ondersteunt deze visual bestuur, beleid en uitvoering binnen gemeenten.