‘Het elastiekje van sociaal werkers staat op knappen’


‘Sociaal werkers lopen op hun tandvlees’, is de noodkreet van Louis de Mast, woonbegeleider van zelfstandig wonende volwassen met autisme. Een tweet leverde hem honderden reacties op, vooral steun en herkenning. Steeds meer collega’s spreken zich uit. In een interview met het platform Zorg + Welzijn zegt hij ‘De situatie is heel zorgelijk’ en ‘Ik hoop dat sociaal werkers in opstand komen’. Movisie-expert Mariël van Pelt onderbouwt de noodkreet van Louis de Mast. “De werkdruk onder sociaal werkers is inderdaad – veel – te hoog. Dit bleek al uit TNO onderzoek uit 2019 en blijkt ook uit recent onderzoek van Movisie onder een groot aantal sociaal werkers.’

‘Vanwege de unieke kenmerken van sociaal werkers – nabij zijn, verbinden en versterken zijn zij onmisbaar voor de aanpak van sociale vraagstukken. Zij zijn bijvoorbeeld hard nodig voor de aanpak van gezondheidsverschillen als gevolg van sociale ongelijkheid in onze samenleving, een urgent en complex maatschappelijk vraagstuk waar de RVS terecht aandacht voor vraagt. En tijdens de Coronacrisis bleek dat sociaal werk een cruciale beroepsgroep is. Dus als we als samenleving dit soort vraagstukken goed willen aanpakken en er zijn voor die mensen die ondersteuning het hardste nodig hebben, dan moeten politiek en beleid het sociaal werk serieus gaan nemen: maak snel werk van het verminderen van de werkdruk, verbeter de werkomstandigheden en doe dat in afstemming met het sociaal werk zelf,’ aldus Mariël van Pelt