‘Historische dag voor dieren in de veehouderij’, gebruik van kooien verboden


De Europese Commissie heeft aangekondigd aan een einde te willen maken aan het gebruik van kooien in de veehouderij. Wetsvoorstellen om kooien uit te faseren komen in 2023 als onderdeel van herziening van de dierenwelzijnsregels, kondigde de commissie woensdag aan.

Dirk-Jan Verdonk, directeur World Animal Protection Nederland, noemt het een ‘historische dag’ voor dieren in de veehouderij. ‘Na de Tweede Wereldoorlog zijn we productiedieren massaal in kooien gaan stoppen. De aankondiging van de Europese Commissie luidt het einde van dat tijdperk in. Dit is een historische dag.

Verdonk: ‘Meer dan 300 miljoen dieren worden in Europa in kooien gehouden in de veehouderij. Dit zorgt voor ongelofelijk dierenleed en betekent een ernstige beperking in het natuurlijke gedrag van deze kippen, varkens, konijnen en andere dieren. De dag waarop zij niet meer in krappe kooien hoeven te leven, komt eindelijk in zicht. Dit geweldige succes van een burgerinitiatief toont dat het zin heeft om actie te voeren en dat de EU luistert naar de wens van zijn inwoners.

De Europese Commissie is volstrekt duidelijk dát dieren uit de kooien moeten, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat doel bereikt moet worden’, vervolgt Verdonk. ‘Het is belangrijk dat de overgangstermijn niet te lang gaat worden en dat boeren geholpen worden om deze overgang te maken.We pleiten ervoor dat ook het levend vervoeren van dieren wordt verboden, net als de import van dierlijke producten uit andere werelddelen waar kooien bij zijn gebruikt.‘ aldus Dirk-Jan Verdonk, Algemeen Directeur en Hoofd Programma’s bij World Animal Protection