Inflatie daalt naar 0,8 procent in november


Consumentengoederen en -diensten waren in november 0,8 procent duurder dan vorig jaar, meldt het CBS. In oktober was de inflatie nog 1,2 procent. De prijsontwikkelingen van kleding en benzine hadden een drukkend effect op de inflatie.

Prijsdaling kleding en benzine

De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van kleding. In november was kleding 0,6 procent goedkoper dan een jaar eerder, terwijl in oktober de kleding op jaarbasis 3,2 procent duurder was. Ook de prijsontwikkeling van benzine had een verlagend effect op de inflatie. Benzine was in november 8 procent goedkoper dan vorig jaar en in oktober was dit 5,2 procent.

Inflatie eurozone onveranderd negatief

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP).

Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in november 0,7 procent duurder dan een jaar eerder, in oktober was dat nog 1,2 procent. De inflatie in de eurozone bleef in november met -0,3 procent hetzelfde als in de voorgaande twee maanden.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Implicaties coronacrisis op de inflatie in november

Door de overheidsmaatregelen waren sommige diensten niet of beperkt beschikbaar in november, zoals vliegreizen en deelname aan evenementen. Hierdoor zijn er voor een deel van deze diensten geen transacties geweest waarvan de prijzen gemeten konden worden. In aansluiting op de richtlijnen van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, heeft het CBS per situatie gekozen voor de meest passende schattingsmethode. De artikelgroepen waarbinnen prijzen geschat moesten worden in verband met corona maken samen circa 10 procent uit van de consumptieve bestedingen. In een notitie worden alle keuzes toegelicht en in een maatwerktabel wordt aangegeven per artikelgroep of er een schatting is gemaakt.

Dashboard consumentenprijzen

Het dashboard consumentenprijzen toont de inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) en voor een aantal groepen consumentengoederen en -diensten. Tevens worden de wegingsaandelen van groepen goederen en diensten in de berekening van de consumentenprijsindex getoond. Meer prijsindicatoren zijn te vinden in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.