IVN: ‘Groen schoolplein voorkomt sluiting scholen’


Het lerarentekort in Nederland wordt een steeds dringender probleem. Zeker als er straks daadwerkelijk scholen de deuren moeten sluiten en het basisrecht op onderwijs in het gedrang komt. Extra salaris en extra hulptroepen alleen zijn niet zaligmakend. Vooral niet als het gaat om het verlichten van de werkdruk. Het onderwijs is dé sector met het hoogste percentage burn-out klachten. Zeker onder startende leerkrachten is de hoge werkdruk de reden om het onderwijs te verlaten. Toch wordt een simpele interventie om de stress te verlagen nu vaak over het hoofd gezien: het groene schoolplein als gezonde werkplek

Tachtig procent van de klaslokalen in Nederland is slecht geventileerd, terwijl juffen en meesters daar 99 procent van de onderwijstijd doorbrengen. Inderdaad, slechts 1 procent van de lessen vindt nu buiten plaats. Juffen en meesters zouden dat zelf graag anders zien. Uit onderzoek blijkt dat zij 25 procent van hun tijd buiten les willen geven, maar dat is in de huidige situatie vrijwel onmogelijk. Een van de belangrijkste redenen is het ontbreken van een fijne buitenruimte.

Groen schoolplein vermindert stress

Vincent van der Veen, Programmamanager Kind & Natuur bij IVN Natuureducatie zegt hierover: “Een groen schoolplein kan in potentie de stress verminderen. Uit allerlei onderzoeken komt naar voren dat blootstelling aan groen een positieve invloed heeft op de gezondheid en bijdraagt aan herstel van stress Bovendien is dit effect nog groter voor degenen die meer behoefte hebben aan herstel.

Leerkrachten merken zelf ook de voordelen van een groen schoolplein op hun vitaliteit en gezondheid. Zij geven aan dat lesgeven of pauzeren op het groene schoolplein energie geeft. Belangrijk dus dat er wordt geïnvesteerd in een natuurrijke, gezonde werkplek voor leerkrachten. Want het best geventileerde klaslokaal van Nederland is het schoolplein.”