IVN: ‘Meer groen in stad tegen ondergelopen kelders en snikhete pleintjes’


Limburg is opgeschrokken door extreme regenval. Op sommige plekken viel in korte tijd meer dan 10 centimeter water. Tot voor kort was er vooral sprake van droogte in Oost-Nederland. Met een veranderend klimaat krijgen we in Nederland steeds meer te maken met extremen. Natuurlijk zijn in Limburg de zandzakken nu hard nodig, maar daarnaast is het belangrijk dat er wordt ingezien dat er andere maatregelen nodig zijn. IVN Natuureducatie benadrukt daarom het belang van toekomstbestendig bouwen; wonen en werken en groen ineen. Want steen vervangen door beplanting zorgt voor enorme positieve effecten,‘zegt Jelle de Jong, Algemeen directeur van IVN Natuureducatie

Natuurinclusief bouwen, zoals we dit noemen, moet wat IVN betreft de norm worden. Als je naar het klimaat kijkt, staat het water ons aan de lippen. Er moet iets gebeuren. Stortregens, zware stormen en dan weer periodes van droogte of extreme hitte komen steeds vaker voor. Daar moeten we als Nederland op voorbereid zijn. De huidige verstening van dorpen, steden en industrieterreinen verergert de situatie juist. Water kan niet wegstromen en extreem warme dagen zijn nu al tot wel 5 graden warmer dan een eeuw geleden door het hitte-eilandeffectk’ aldus De Jong

Groen als toverwoord

Er moeten de komende jaren één miljoen extra woningen bijkomen, waarvan een groot deel in de stad. Hier ligt dus echt een opgave. Meer verstening leidt alleen maar tot meer problemen. Groen is daarin echt het toverwoord, tegen wateroverlast, tegen hittestress, maar ook goed voor de gezondheid en de verscheidenheid aan dieren en planten.

De stortregens in Limburg hebben wel weer laten zien hoe machtig de natuur is. ‘Laten we daarom in onze stedelijke ontwikkeling samenwerken met de natuur en groen standaard opnemen in de ontwikkeling van bestaande en nieuwe wijken en bedrijventerreinen. Dit vraagt om een visie van het kabinet die verder gaat dan veel huizen bouwen tegen lage kosten. Onderzoek laat immers zien dat de vastgoedwaarde toeneemt naarmate er meer groen in de buurt is. Minister van Binnenlandse Zaken, er is meer nodig dan zandzakken. Hoe zien de wijken van de toekomst eruit?’ besluit Jelle de Jong

Foto:  Hans Braxmeier