Jelle de Jong (IVN): ‘Nieuwe wijken nu hand in hand met natuur ontwikkelen’


Er is weer meer woningbouw mogelijk na de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen. Dat is goed nieuws. De maximumsnelheid werd verlaagd om de natuur te ontzien. Laten we de natuur nu een extra boost geven door deze nieuwe wijken hand in hand met de natuur te ontwikkelen.

Dit natuurinclusief bouwen maakt buurten veel leefbaarder. Groene gevels en daken zorgen voor een prettig leefklimaat. Het ziet er niet alleen fraai uit, het werkt ook goed tegen bijvoorbeeld de hitte in de zomer. Daarnaast moet er natuurlijk voldoende ruimte zijn voor openbaar groen. Een groene wijk doet echt iets met de gezondheid van de bewoners. En die bewoners zijn natuurlijk ook dieren. Ook die moeten niet worden vergeten. Vogels en vleermuizen bijvoorbeeld hebben ook een plek nodig en die is prima te creëren zonder risico op overlast door het inbouwen van nestkasten.

Jelle de Jong van het IVN zegt hierover: “Gelukkig is er brede maatschappelijke steun voor natuurinclusief bouwen. Natuur in de stad leeft ook in de Tweede Kamer. Deze week werden twee moties (van VVD en CDA/Groen Links) vrijwel unaniem aangenomen. IVN Natuureducatie is verheugd dat het parlement een monitor voor groen in de stad wil ontwikkelen en tevens wil onderzoeken of het bouwbesluit aangepast kan worden om bouwen met natuur te stimuleren. Mensen snakken naar groen in hun directe leefomgeving. Dus laten we de nieuwe wijken groen bouwen, de tijd is er rijp voor.

Jelle de Jong is algemeen directeur van IVN Natuureducatie.