‘Kabinet moet meer aandacht hebben voor alle kwetsbare groepen tijdens coronacrisis’


Burgemeesters gaan kabinet adviseren over routekaart 

Goed dat er aandacht komt voor mensen in een kwetsbare positie in relatie tot de coronamaatregelen,” zegt Anita Peters, Programmaleider Sociaal domein bij Movisie.De zorg om mantelzorgers, dak- en thuislozen en mensen met dreigende armoede is groot.

Aan het begin van de eerste golf werd sociaal werk aangemerkt als cruciaal beroep. Zij zetten zich in voor het welbevinden van mensen in een kwetsbare positie. De urgentie om, bij het kiezen van de juiste maatregelen, de sociale en economische gevolgen mee te wegen, naast de medische, is evident. De vraag welke maatregelen proportioneel zijn, kunnen vanuit meerdere invalshoeken beantwoord worden. Gezond en sociaal gaan wat dat betreft hand in hand,” aldus Anita Peters