Klacht Indonesische Bankwijzer tegen ING vanwege financiering nieuwe kolencentrale


DEN HAAG – Vandaag dient de Indonesische Eerlijke Bankwijzer, Responsibank, een formele klacht in tegen ING omdat de bank met 592 miljoen USD een nieuwe, tweede kolencentrale in Indonesië financiert. De kolencentrales, Cirebon 1 en 2, hebben geleid tot schade aan het milieu, schending van mensenrechten en corruptie. Vandaag is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ING.

ING financierde ook kolencentrale Cirebon 1 met 60 miljoen USD en verstrekte daarnaast een lening van 182 miljoen USD aan Marubeni, een van de bedrijven die Cirebon 2 bouwt.

Ah Maftuchan, coördinator Responsibank Indonesia: “ING is medeverantwoordelijk voor de uitstoot van giftige stoffen in het milieu, schade voor boeren en vissers en doden door luchtverontreiniging. Iedere nieuwe kolencentrale in Indonesië leidt tot gemiddeld 600 extra doden per jaar. Laat ING de zorgen van lokale Indonesiërs over corruptie en schending van mensenrechten door nieuwe kolencentrales in Indonesië serieus nemen en tegengaan. Als ING dat niet wil of kan: neem je verantwoordelijkheid en stop de financiering van kolencentrales in Indonesië!”

De klacht tegen ING is ingediend door Responsibank, de Indonesische Eerlijke Bankwijzer, die bestaat uit een coalitie van 13 Indonesische NGO’s. Responsibank is onderdeel van Fair Finance International, waar ook de Nederlandse Eerlijke Bankwijzer deel van uitmaakt. De klacht is gericht aan Steven van Rijswijk, CEO van ING.

In de klacht eisen de Indonesische NGO’s 3 concrete stappen van ING:

  • Publiekelijk uitleggen welke exacte maatregelen de bank heeft genomen om milieu-vernietiging en mensenrechtenschendingen door Cirebon 1 en Cirebon 2 te voorkomen.
  • Publiekelijk uitleggen welke precieze maatregelen ING heeft genomen om corruptie te voorkomen en welke maatregelen ING heeft genomen nadat duidelijk werd dat corruptie een rol speelde bij het verkrijgen van de milieuvergunning voor Cirebon Kolencentrale 2.
  • Als ING niet bereid of in staat is om concreet te antwoorden op voorgaande vragen, de financiering van Cirebon Kolencentrale 2 stop te zetten en zich terug te trekken uit dit project.

In 2017 en 2018 schreven Indonesische NGO’s ING al met hun zorgen over de financiering van een nieuwe kolencentrale in Indonesië. ING reageerde op de eerste brief in heel algemene bewoordingen en reageerde in het geheel niet op de tweede brief. Vandaar dat Indonesische NGOs nu een formele en nu publiekelijke klacht indienen bij het officiële klachtenloket van ING. Deze klacht is ook verstuurd naar de Nederlandse ministers van Financiën, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en de Tweede Kamer.