© Pixabay

Klimaatadaptie alleen met flinke financiële injecties


In aanloop naar de 26ste Conferentie van Partijen (COP) van de UNFCCC in Glasgow, organiseert Nederland deze week de allereerste online klimaattop (Climate Adaptation Summit). Als het aan Nederland ligt wordt 2021 het jaar dat de internationale gemeenschap een doorbraak forceert in het maken van concrete afspraken op het gebied van klimaat. Wereldleiders en organisaties komen tijdens de CAS bij elkaar om successen, acties en oplossingen te delen voor een klimaatbestendige toekomst. Doel van de CAS is om landen warm te lopen voor de COP maar ook handvatten te geven voor meer en betere samenwerking. 

Klimaatadaptatie en klimaatfinanciering

Laura Birkman, senior strategisch analist en programmaleider klimaat en veiligheid bij HCSS, zegt: ‘Naast klimaatmitigatie, het terugdringen van broeikasgassen zoals CO2 en methaan, moet er namelijk veel meer gebeuren aan klimaatadaptatie:  ons aanpassingsvermogen om de negatieve effecten van klimaatverandering te verminderen dan wel te voorkomen. Eerlijke klimaatfinanciering – zodat de kwetsbaarste landen die het minst bijdragen aan klimaatverandering niet de hoogste prijs betalen – is daarbij een absolute randvoorwaarde.

Tijdens de CAS is de zogenoemde Adaptation Action Agenda gelanceerd dat als leidraad zal dienen voor landen om hun nationale adaptatiebeleid in te richten en prioriteiten te stellen voor de komende 10 jaar. Gekoppeld aan de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) en inzoomend op de vier terreinen ‘economie’, ‘voedsel’, ‘gezondheid’ en ‘water’, zijn 12 acties benoemd waar landen zich aan moeten committeren. Naast invulling van beleid, is het nadrukkelijk de bedoeling deze acties te koppelen aan behoeften en capaciteiten.

Timing klimaattop is gunstig

De timing van de CAS is uitermate gunstig. De wereld is nog volledig in de ban van de coronapandemie en wereldleiders lijken oprecht doordrongen van de noodzaak om klimaatdoelstellingen nu eindelijk eens te vertalen in stevige acties. Getuige ook de indrukwekkende lijst van sprekers. De kersverse regering Biden, met klimaatgezant John Kerry in de hoofdrol, droeg een stevige boodschap uit dat klimaat opnieuw een absolute topprioriteit is van de VS.

Frans Timmermans, al enige jaren het boegbeeld van de ambitieuze klimaatambities van Europa, drong aan op praktische ondersteuning en vooral het meer en breder delen van data en kennis. Ook China had zijn vice-premier Han Zheng afgevaardigd met de verbroederende boodschap om meer te doen om kwetsbare landen te ondersteunen en multilateralisme weer in ere te herstellen.

,,De Adaptation Action Agenda of ‘AAA’ is geen keurmerk, maar wel een dappere poging om de mondiale samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie politiek verder te brengen. De vraag is of Nederland naast gastland ook als gidsland kan optreden. Met onze toonaangevende internationale reputatie op het gebied van water en landbouw, denk ik dat we zeker een belangrijke rol vervullen.  Uitdaging zal zijn om deze ambitie te concretiseren in Glasgow in november. De symboliek van deze grootschalige online bijeenkomst – afgedwongen door een pandemie en tegelijk de meest CO2 besparende klimaattop tot nu toe – stemt hoopvol,” aldus Laura Birkman