‘Laat prikbussen VWS ook naar huisvestingslocaties arbeidsmigranten gaan’


Het ministerie van VWS gaat over een paar weken prikbussen het land in sturen. Een heel goed initiatief. Ik roep het ministerie op deze bussen ook te laten rijden naar de huisvestingslocaties waar arbeidsmigranten wonen. Onze leden willen graag helpen bij de vaccinatiecampagne voor deze groep. We vinden dat arbeidsmigranten geen tweederangs burgers zijn en voelen ons medeverantwoordelijk voor hun gezondheid en veilige woon- en werkomstandigheden.

Arbeidsmigranten zijn vaak lastig te bereiken: ze staan niet altijd geregistreerd bij de gemeenten waar ze wonen én zijn vaak de Nederlandse taal niet machtig. Dit vraagt om maatwerk. De prikbussen kunnen daarbij prima helpen.

De ABU stelde eerder voor om arbeidsmigranten groepsgewijs te laten vaccineren. Dan weten we zeker dat zoveel mogelijk arbeidsmigranten die in Nederland een vaccinatie willen die ook kunnen krijgen.

ABU-leden zorgen er nu al voor dat voorlichtingsmateriaal en de prik- uitnodigingen van de overheid bij zoveel mogelijk arbeidsmigranten terechtkomen.

De ABU roept de minister op dit voorstel uit te voeren.