Land van Ons breidt uit in Noord Nederland


WARSVELD – Burgercoöperatie Land van Ons pakt voortvarend door om de biodiversiteit en het landschap in Nederland te verbeteren. Deze week stemmen de deelnemers over het voornemen voor de koop van twee nieuwe stukken landbouwgrond in Onnen (26ha) en Hooghalen (0,6ha). In Diever is Land van Ons van plan te gaan samenwerken met Staatsbosbeheer. Doel van de aankopen en samenwerking is het boerenland zo te gebruiken dat het goed is voor allerlei soorten insecten, vogels, zoogdieren, planten én alles wat leeft in de bodem.

Onnen – Van louter gras naar mozaïek-landschap

Op dit moment geeft het voorgestelde perceel bij Onnen een polderachtig weidelandschap waar louter gras groeit. Land van Ons wil een mozaïek-landschap aanleggen met kleine akkers, hagen en houtwallen. De Es was lang geleden al bewoond en vol boerenbedrijvigheid. Met onder andere de hoogteverschillen en de diverse sloten zijn er allerlei mogelijkheden om het landschap aantrekkelijker te maken. Voor het komende groeiseizoen wordt alvast 2,5 ha ingezaaid met boekweit, een uitbundig bloeiend gewas waar bijen en andere insecten dol op zijn.

Hooghalen – Familieperceel op de Holtesch

Land van Ons heeft haar boerenland op de Holtesch, een bijzonder stuk cultuurlandschap in Hooghalen, uitgebreid naar ruim 8 hectare. Het nu aangekochte perceel is al meer dan 100 jaar in eigendom van éénzelfde familie. “We zijn blij en ook wel trots dat de familie haar land met geschiedenis aan onze coöperatie toevertrouwt. De familieleden gaan allemaal deelnemen in Land van Ons en zo blijven ze nog steeds een beetje eigenaar van de Holtesch.” Aldus Franke Remerie, voorzitter van de coöperatie. “De afgelopen jaren is het in gebruik geweest als grasland en hebben er paarden gelopen. Recent is er door een misverstand nog mest aangebracht op het perceel, waardoor inzaaien met boekweit of een ander gewas nu even niet aan de orde is. We laten dit perceel dit jaar dan ook met rust maar zullen het waarschijnlijk wel één of twee keer (laten) maaien en het gras verkopen.”

Strokenteelt in Diever

Land van Ons gaat op een perceel van Staatsbosbeheer in DIever laten zien wat je met strokenteelt kan doen. Land van Ons helpt op deze wijze SBB dit perceel aantrekkelijker te maken voor allerlei soorten insecten, vogels, zoogdieren, planten én alles wat leeft in de bodem. Boer Kees Sijbinga, die ook De Holtesch in Hooghalen voor Land van Ons bewerkt, gaat de strokenteelt uitrollen: het komend groeiseizoen wordt er boekweit, harde tarwe en huttentut geteeld. In het najaar en winter wordt het winterrogge.  Goed voor de biodiversiteit en aantrekkelijk om te zien.  Voorzitter Remerie: ‘We hopen dat bewoners en passanten, die wandelend of fietsend door Diever trekken, zich laten inspireren en ook een stukje grond bij Land van Ons kopen. Zodat we elders weer nieuwe grond kunnen aankopen en verbeteren.”