‘Langjarig landbouwakkoord met hoge milieueisen vereist ruimte voor duurzame innovaties’


De SER adviseert een landbouwakkoord met hoge milieueisen zodat boeren zekerheid krijgen. Duurzaam innoveren is dan noodzakelijk. Daar zal langjarig, voorspelbaar en coherent beleid dus op moeten inspelen. De Nederlandse biotechnologiesector ziet volop ruimte om daaraan bij te dragen. Moderne veredelingstechnieken en innovatieve toepassingen zoals gecultiveerd vlees en groene chemie geven de landbouw lucht en de boer de ruimte.

Tegelijkertijd kunnen innovatieve toepassingen nog lang niet altijd een maximale bijdrage leveren. Een van de voorbeelden is de huidige rem op moderne veredeling, waarmee we de landbouw klemzetten. Zo willen boeren dolgraag hun gewassen telen zonder die te bespuiten, maar de consument koopt natuurlijk geen beschimmeld fruit of salade met beestjes. “Moderne veredelingstechnieken zoals het Nobelprijswinnende CRISPR-Cas bieden uitkomst. Daarmee worden gewassen sneller en preciezer weerbaar gemaakt tegen ziekten en plagen. Juist in combinatie met moderne teeltmethoden en precisielandbouw zijn er dan veel minder pesticiden nodig, zonder in te leveren op de opbrengst. Een echte win-winsituatie, zowel voor de boer, de consument als de natuur!” zegt Annemiek Verkamman, directeur van HollandBIO.

Nederland heeft de benodigde landbouwkennis in huis waarmee boeren hun bedrijf duurzaam kunnen innoveren. Zet dan ook alle seinen op groen voor die duurzame innovaties. Zo geven we boeren de zekerheid van een landbouw die in economisch, ecologisch en sociaal opzicht duurzaam is.