LTO: “Brexit raakt bouwplan pootgoedtelers”


Keuzes die door het Verenigd Koninkrijk worden gemaakt als gevolg van de Brexit, hebben op dit moment grote gevolgen voor pootgoedtelers in de Europese Unie (EU). Tot 1 juli kan namelijk geen pootgoed van Groot-Brittannië naar de EU geëxporteerd worden, terwijl pootgoedtelers op materiaal voor komend teeltseizoen zitten te wachten. Om te voorkomen dat ook Nederlandse telers die gebruik maken van Brits materiaal een volledig seizoen kwijtraken, is er op zeer korte termijn duidelijkheid nodig over de exportmogelijkheden tot 1 juli 2021. Die duidelijkheid moeten de onderhandelaars van de EU en Groot-Brittannië gaan bieden.

Net als andere pootgoedtelers in de EU, maken enkele Nederlandse pootgoedtelers gebruik van hoogwaardig materiaal uit Groot-Brittannië (met name Schotland). Het pootseizoen staat voor de deur, dus het is van groot belang dat telers op korte termijn duidelijkheid krijgen over hun mogelijkheden.

Op dit moment kan Groot-Brittannië geen pootgoed naar de EU exporteren. Deze situatie duurt tot 1 juli 2021. Voor pootgoedtelers is dat problematisch – normaal gesproken loopt de export vanuit Groot-Brittannië tot vroeg in het voorjaar en zij kunnen niet door met hun teeltplan voor 2021. LTO Nederland heeft via COPA-COGECA gevraagd om equivalente maatregelen. Echter, de Europese Commissie wil eerst een toezegging van de Britten dat ze zich zullen houden aan EU-wetgeving.

Akkerbouwers en andere telers worden ook direct geraakt door problemen met afzetmogelijkheden naar Groot-Brittannië als gevolg van de Brexit. Zowel kostenstijgingen door bijvoorbeeld extra papierwerk en douane- en keuringstarieven (geschat op 8-10%) als langere doorlooptijden aan de grens (wel 4 tot 5 dagen) hebben een negatief effect.

Lees hier de laatste Brexit update van LTO Nederland.