‘Luister naar de verhalen van migranten in strijd tegen institutioneel racisme’


De manier waarop Nederland omgaat met asielzoekers en migranten doet volgens onderzoekers denken aan de toeslagenaffaire. In een rapport staat dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst te strak vasthoudt aan de regels en de menselijke maat uit het oog verliest. Als bijvoorbeeld migranten betrokken worden bij de procedures, geef je meer gewicht aan Artikel 1 van de Grondwet.

Migranten hebben ervaring en kennis, en hebben aan den lijve ondervonden hoe processen, het beleid en de regelgeving hen benadelen. Door hen en de vluchtelingengemeenschap te betrekken bij procedures, is dat een goede stap om institutioneel racisme aan te pakken.

De term ‘institutioneel racisme’ heeft betrekking op racisme dat ingebed is in instituten: dat kunnen concrete organisaties zijn, zoals bedrijven, scholen en uitkeringsinstanties. Bij Movisie – vanuit het programma KIS – hebben we onderzoek gedaan naar hoe institutioneel racisme aangepakt moet worden. Uit dat literatuuronderzoek komen deze oplossingen:

  • Sociale normen: In een organisatie moeten bijvoorbeeld alle werknemers weten wat de norm is en wat die inhoudt en wanneer iemand grensoverschrijdend gedrag vertoont.
  • Eerlijke processen: Dat kan door bijvoorbeeld instrumenten te gebruiken waarbij de professionals moeten aangeven op basis van welke objectieve criteria zij beslissingen nemen.
  • Verantwoording afleggen: Als organisaties verantwoording afleggen aan een externe autoriteit, kan dat ervoor zorgen dat er minder gediscrimineerd worden. Zij dreigen anders bijvoorbeeld hun keurmerk te verliezen of slechte publiciteit te krijgen.
  • Wetgeving: 1) omdat het afschrikt en er een mogelijk straf op staat en 2) omdat de wet een sociale norm afgeeft.

In de podcast ExpertCast vertelt Amma Asante over de aanpak van institutioneel racisme en hoe migranten bij procedures betrokken kunnen worden. open.spotify.com/episode/…