Mantelzorgers extra belast in coronajaar 2020


Dat constateert het Mantelzorgcentrum in het jaarverslag over 2020 dat zij deze week presenteert. Directeur Truus Oud ziet dat ‘onder deze bijzondere omstandigheden en de ervaren druk de zelfredzaamheid en de inzet van eigen kracht is toegenomen. Echter; we kunnen niet stellen dat de belasting hierdoor is afgenomen. Daarvoor is het te vroeg en zijn andere factoren zoals toegenomen eenzaamheid en meer zorgtaken door wegvallende zorg, een veel gemeld probleem voor mantelzorgers.’

Het Mantelzorgcentrum heeft hierop de dienstverlening aangepast en (latente) hulpvragen vroegtijdig opgespoord en opgepakt. Maar nu de omstandigheden rondom corona niet veranderen, is het de vraag of mantelzorgers het zorgen voor hun naaste kunnen blijven volhouden. Het Mantelzorgcentrum zet in op het behoud van preventieve steun om mantelzorgers gezond te houden en roept andere organisaties, en gemeenten, op hierbij aan te sluiten. De jaarverslagen zijn, per gemeente, te lezen op de website van het Mantelzorgcentrum; https://www.mantelzorgcentrum.nl/wat-doen-wij/subsidie

Mantelzorgcentrum

Het Mantelzorgcentrum is hét expertisecentrum voor mantelzorg in Noord-Holland Noord, actief van de gemeente Heiloo tot aan Den Helder. De belangrijkste opdracht is mantelzorgers te ondersteunen zodat zij de zorg kunnen geven en daar zelf gezond bij blijven.