Medemblik verbiedt demonstratie en vaardigt noodbevel uit


MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft via verschillende kanalen vernomen dat een groep inwoners van plan  is te demonstreren tegen de avondklok. Dit staat gepland op dinsdagavond 26 januari.

Burgemeester Streng heeft in overleg met de politie en het openbaar ministerie besloten deze demonstratie niet toe te staan en een noodbevel uit te vaardigen om de openbare orde te handhaven. Reden hiervoor is dat er signalen zijn dat er sprake is van opruiing en een oproep tot geweldpleging. Daarnaast is het handhaven van de coronaregels bij een samenkomst van een grote groep mensen nauwelijks te doen waardoor er gevaar voor de gezondheid ontstaat.

Burgemeester Streng: “Er bereiken ons signalen dat een groep inwoners van plan is te demonstreren tegen de avondklok. Natuurlijk hebben we begrip voor ieders mening en vinden we het belangrijk dat iedereen zijn stem wordt gehoord. Maar de signalen dat er wordt opgeroepen tot geweld is onacceptabel. We willen afschuwelijke taferelen zoals onder andere in Urk, Eindhoven en Amsterdam voorkomen. Daarnaast hebben we de verantwoordelijkheid voor de bewoners, ondernemers en horecagelegenheden in de omgeving waar de demonstratie plaatsvindt. We moeten  als overheid ook de afspraken handhaven omdat we het virus moeten terugdringen. Onder andere om de toenemende druk op de zorg terug te dringen. Ik roep iedereen op om daar zijn bijdrage aan  te leveren en wil alleen maar zeggen: kom niet, blijf thuis en bewaar de rust. Ik sta open voor een dialoog met inwoners die zich zorgen maken over coronamaatregelen en ik ga graag met hen het gesprek aan.