‘Meer aandacht nodig voor lezen, schrijven en rekenen om onafhankelijkheid te stimuleren’


Het nieuws dat de berichten die overheden naar mensen sturen over schuldproblemen vaak te moeilijk zijn voor de lezers, is geen verrassing. Nederland kent maar liefst 2,5 miljoen laaggeletterden, waarvan 2,1 miljoen mensen ook laaggecijferd zijn. “Dit zijn mensen met zwakke basisvaardigheden, die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Het is belangrijk om laaggeletterdheid terug te dringen,” dit zegt Lou Repetur van Movisie

Wereld vergroten

We moeten steeds meer informatie interpreteren en op basis daarvan keuzes maken. Die acties gaan samen met taal en digitale vaardigheden, maar zijn ook een uitdaging als je te weinig rekenvaardigheden hebt. In bepaalde situaties komen al deze vaardigheden samen. Denk aan het doen van belastingaangifte of het begrijpen en betalen van rekeningen. Dat is voor veel mensen al een uitdaging, laat staan als je vanuit een basis van schulden en beperkte basisvaardigheden komt. Het is daarom nodig dat we laaggeletterdheid terugdringen en basisvaardigheden versterken. Je wereld wordt groter en je kunt onafhankelijker meedoen als je die vaardigheden voldoende hebt.

Uitdagingen verkleinen

Wat staat ons te doen? Uiteraard is het van belang dat teksten duidelijker en korter worden. Ook is het belangrijk stil te staan bij de toegankelijkheid van onze samenleving zodat we uitdagingen voor deze groep mensen verkleinen. Daarnaast is het een urgente kwestie om beperkte basisvaardigheden beter te signaleren en bespreekbaar te maken als we deze opgave terug willen dringen. Het aanbod aan scholing, creatieve cursussen en spelenderwijs leren is groot. Nu nog de mensen vinden en inspireren om deze te gaan volgen.