‘Minder gunstige start van het groeiseizoen dan vorig jaar’, grondwater vooral in het oosten van het land te laag


Het groeiseizoen begint vandaag met gemiddeld over het land een neerslagoverschot van 56 mm, maar de situatie is minder gunstig dan vorig jaar op 1 april. Toen bedroeg het overschot volgens de berekeningen van Weeronline 175 mm, en normaal is dit 200 mm. Dit overtollige water stroomt via de rivieren weg naar zee en een deel vult het grondwater in de bodem aan.

,,Dankzij natte herfstmaanden en veel regen in december en januari zijn de grondwaterstanden momenteel normaal voor de tijd van het jaar en is voorlopig voldoende water beschikbaar. Ook hebben de waterschappen het overschot benut en goed water weten vast te houden. Lokaal, vooral in hoger gelegen gebieden zoals de Peelhorst en het oosten van de Achterhoek, is de grondwaterstand echter nog wel onvoldoende. Dat is het gevolg van drie droge jaren op rij en omdat het water in deze gebieden van nature wegstroomt vanwege de hoge ligging,” vertelt Yannick Damen, meteoroloog bij Weeronline.

Voorlopig blijft de situatie over het algemeen gunstig, omdat het komende week naar verwachting koud en wisselvallig is. Hierdoor zal neerslag de bovenlaag van de bodem die afgelopen week is opgedroogd weer vochtig maken en het koude weer zorgt ervoor dat er weinig vocht verdampt.

Droogte kan snel weer de kop opsteken

Doordat het in februari alweer vrij droog was en ook maart droog verliep kan droogte in de loop van de lente wel gemakkelijk weer opspelen. Zeker wanneer het een aantal weken achter elkaar droog, zonnig en warm is. De toplaag van de bodem droogt snel uit en na een paar weken daalt ook de grondwaterstand. Naar verwachting verloopt de lente droger dan normaal.