Minister houdt poot stijf: “geen vaccinatieplicht in Nederland”


NEDERLAND – In de landen om ons heen gaan regeringen meer en meer verplichte vaccinatie invoeren om zo beschermd te zijn tegen het coronavirus, maar minister Hugo de Jonge heeft al laten weten dat dit niet gaat gebeuren in Nederland. Volgens de Jonge zijn de vooruitzichten voor Nederland beter dan de andere Europese landen wat de vaccinatiegraad betreft. Bij de laatste telling van afgelopen woensdag blijkt dat er al ruim 20 miljoen prikken zijn gezet, zowel eerste als tweede prikken en komen elke minuut 205 prikken bij.

Duitsland en Frankrijk gaan wel een verplichte vaccinatie invoeren omdat daar het aantal gevaccineerden achterblijft bij o.a. Nederland. Zo zijn in Frankrijk nog maar 44,4% van de inwoners (volledig) gevaccineerd. Tot en met zondag 25 juli zijn in Nederland naar schatting 20,1 miljoen vaccinaties toegediend. Daarvan zijn ruim 12,2 miljoen eerste vaccinaties en bijna 8 miljoen tweede vaccinaties. In de groep 30-39 jaar hebben inmiddels ruim 1,4 miljoen mensen een eerste vaccinatie gehad. Van alle 50-plussers is ruim 80 procent volledig gevaccineerd, oplopend tot 88% van alle 80 – 89 jarigen.

Opkomst 12-17 jaar stijgt verder door

In de 27e vaccinatierapportage  van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  is te zien dat de opkomst in de groep 12-17 jarigen verder is toegenomen. In deze groep hebben 482.186 jongeren (41%) t/m week 29 een eerste vaccinatie gekregen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst .

Vaccinatiegraad stijgt nog steeds

In de verschillende leeftijdsgroepen van 70 jaar en ouder neemt de vaccinatiegraad nog maar licht toe; de meeste mensen in deze groepen zijn al volledig gevaccineerd. In de groep 70-79 jaar is 90% volledig gevaccineerd. In de jongere leeftijdsgroepen neemt vaccinatiegraad wekelijks nog toe. In de groep 45 – 49 jaar en de groep 40 – 44 jaar nam de vaccinatiegraad in de afgelopen week toe tot respectievelijk 65% en 56%.(Bron: RIVM)