Nederland kan weer helemaal open blijkt uit vaccinatiemodel van Herstel-NL


Er moet transparantie en een publieke discussie komen over de vaccinatiestrategie en het “heropeningsplan” van het demissionaire kabinet. Daarom presenteert Herstel-NL, een groep professionals van artsen, economen en andere beleidsonderzoekers en wetenschappers, vandaag een “omslagpunt” model op de website www.herstel-nl.nl/vaccina…. Het model is ontwikkeld door de werkgroep Modellering van Herstel-NL onder leiding van Eline Altenburg-van den Broek.

Met dit model kan worden bediscussieerd en beantwoord hoeveel Nederlanders moeten zijn gevaccineerd om de samenleving veilig te heropenen. “Ons model laat zien dat, als Nederland vandaag open zou gaan, het zorgsysteem met 99 procent zekerheid overeind blijft nu de meest vatbaren gevaccineerd zijn, uitgaande van het huidige vaccinatietempo van zo’n 800.000? huidige tempo is toch hoger? Of bedoelen we volledige gevaccineerd? Nederlanders per week,” aldus Eline Altenburg. “Hierbij blijft risicogestuurd beleid het uitgangspunt.”

Het model benadrukt dat de datum van heropening afhankelijk is van de mate waarin het demissionaire kabinet bereid is om gecalculeerd risico te nemen. “Maar zelfs onder het meest risico-mijdende scenario kan Nederland met het huidige vaccinatietempo in mei open,” zegt voorzitter Robin Fransman. Volgens Herstel-NL is het 5-stappenplan van het demissionaire kabinet van eind april tot juli onnodig en veroorzaakt dit plan louter meer schade.

Eerder riep de stichting het kabinet op om coronabeleid met gerichte bescherming en meer vrijheid laten doorrekenen. Volgens de stichting veroorzaken de huidige coronamaatregelen forse nevenschade, zowel aan de gezondheid van mensen als aan het maatschappelijk en economisch leven. Ook leiden de huidige maatregelen tot sterke ongelijkheid, omdat de lasten van de maatregelen ongelijk neerslaan binnen de samenleving.

Na de eerdere oproep van Herstel-NL volgde in maart van dit jaar een publiekscampagne met de boodschap “Er is een plan waarmee Nederland open kan”, maar aan de oproep om coronabeleid met gerichte bescherming en meer vrijheid te laten doorrekenen, werd in Den Haag geen gehoor gegeven.

De stichting hoopt met het rekenmodel transparant te maken hoe dergelijke beslissingen genomen worden. Het flexibele model nodigt uit tot transparantie en discussie over de strategie van het kabinet, zodat het afwegingskader en de uitruil van waarden konden worden besproken in een open debat. “Het is tevens een uitnodiging om Herstel-NL te vertellen hoe het model beter kan of moet,” aldus Fransman.