‘Nog steeds geen goedkoper energielabel’


Ondanks inspanningen van de Tweede Kamer en de meerdere oproepen van Vereniging Eigen Huis heeft minister Ollongren laten weten dat op korte termijn er geen extra acties worden ondernomen om het energielabel betaalbaar te maken. Uit een eerdere steekproef van de vereniging blijkt dat het label gemiddeld 307 euro kost.

Minister Ollongren heeft aangegeven dat het energielabel niet per 1 juli digitaal is aan te vragen en er ook geen tijdelijke maximumprijs wordt gesteld. Een dergelijke maatregel werkt volgens haar mogelijk marktverstorend.

Maud Weide namens VEH: “De prijs voor het energielabel is zo hoog dat huiseigenaren het alleen aanvragen omdat het verplicht is bij de verkoop van hun huis. Het label moet veel toegankelijker worden om mensen echt te helpen bij het verduurzamen. We hopen dat minister Ollongren vaart zet achter haar initiatieven om de prijs van het energielabel naar beneden te krijgen.”