Omgekeerde bewijslast bij discriminatie


Het idee van DENK om de bewijslast om te draaien bij discriminatie klinkt misschien in eerst instantie vreemd, maar dat is het eigenlijk niet. Discriminatie kan namelijk voorkomen worden wanneer je organisaties met regelmaat verantwoording aan een externe organisatie af laat leggen over hoe ze als organisatie discriminatie voorkomen. Althans, zo is bekend als het gaat om werving en selectie. Dit staat beschreven in het rapport over werven en selecteren op basis van wetenschappelijke literatuur van Movisie.

Onderzoeker Hanneke Felten zegt hierover: “Verantwoording afleggen zorgt ervoor dat de sociale norm tegen discriminatie beter nageleefd wordt. Een mogelijke verklaring waarom verantwoorden werkt, is dat mensen willen voldoen aan sociale normen en daarom meer weloverwogen nadenken over hun keuzes. Stereotypen en vooroordelen krijgen hierdoor minder kans. Al zijn niet alle studies even positief, het lijkt erop dat de kans dat organisaties verantwoording moeten afleggen over praktische keuzes in werving en selectie, kan werken bij het verminderen van discriminatie. Mogelijk zou dit ook kunnen werken om andere vormen van discriminatie, zoals etnisch profileren door instanties, te voorkomen. Maar er is nog verder onderzoek nodig om dat uit te zoeken of en wanneer dat precies werkt.

Hanneke Felten is onderzoeker op het terrein van discriminatie bij Movisie.