Onderzoek wijst uit, kernenergie is veel goedkoper van wind- en zonne-energie


MEDEMBLIK – Uit Europees onderzoek dat is opdracht van JA21 Europarlementariër Rob Roos is gehouden blijkt dat kernenergie goedkoper is dan hernieuwbare energie opgewekt door windmolens of van zonneparken.

Rob Roos kreeg van Eurocommissaris Frans Timmermans als antwoord toen hij hem vroeg waarom kernenergie geen optie was in zijn ‘Green Deal’ als reactie ‘Do the numbers, do the numbers’ of beter, laat het onderzoeken. En dat is wat Rob Roos dan ook heeft gedaan.

Roos schrijft hierover: “Ik heb zelf een bèta-achtergrond in de energietechniek, dus cijfers zijn mij niet  vreemd. Toch is het een aparte gewaarwording als de Eurocommissaris met zijn 33.000 ambtenaren aan jou, als nieuwbakken Europarlementariër van een kleine fractie, de vraag stelt om eigenlijk zijn werk te doen. Maar ik heb de opdracht aangegrepen, en het resultaat ligt voor u.”

Roos is groot voorstander van het continu verbeteren van onze leefomgeving met name op het gebied van natuur en milieu, en juist daarom is Roos geen fan van de aanpak zoals deze is opgesteld in de Green Deal die voor een klimaatneutraal Europa in 2050 moet zorgen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat in vrijwel alle realistische scenario’s kernenergie goedkoper is dan win- en zonne-energie in termen van € per MWH, zie afbeelding hieronder

Roos zegt dan ook: “Gezien de voordelen van kernenergie vanuit ruimtelijk en economisch oogpunt, zullen de regeringen van de lidstaten waarschijnlijk kernenergie aan hun energiemix moeten toevoegen om op schema te blijven in hun streven om de EU-doelstelling inzake klimaatneutraliteit te halen.

Het hele rapport kunt hier downloaden..