Ongehoord Nederland en Omroep Zwart nieuwe aspirant-omroepen


Ongehoord Nederland en Omroep Zwart hebben beiden 50.000 leden weten te krijgen en worden daarom toegelaten tot het omroepbestel in Nederland. Het omroepbestel in Nederland heeft nu 11 (aspirant)-omroepen die op 31 december 2020 voldoende leden hadden om te voldoen aan de wettelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor toetreding tot het omroepbestel of in het omroepbestel te blijven.

Het Commissariaat heeft regelmatig met de (aspirant-)omroepen en hun accountants overleg gehad over het aanleveren van ledenbestanden en de criteria waaraan de bestanden moesten voldoen. Op basis van representatieve steekproeven en rapporten van de accountants van de omroepen heeft het Commissariaat getoetst of de (aspirant-)omroepen op 31 december 2020 ten minste 100.000 of 50.000 leden hadden die a. 16 jaar of ouder zijn, b. in Nederland woonachtig zijn en c. de jaarlijkse minimumcontributie van € 5,72 hebben betaald.

(aspirant-)omroepen

 • AVROTROS > 100.000 leden
 • BNNVARA  > 100.000 leden
 • KRO-NCRV > 100.000 leden
 • Evangelische Omroep > 100.000 leden
 • Omroep MAX > 100.000 leden
 • VPRO > 100.000 leden
 • HUMAN > 50.000 leden
 • PowNed > 50.000 leden
 • WNL > 50.000 leden
 • Ongehoord Nederland > 50.000 leden
 • Omroep ZWART > 50.000