Overheid heeft meer kennis van technologische ontwikkelingen nodig


Technologie ontwikkelt zich razendsnel. Daarom is het van belang dat beleidsmakers en politici meer kennis hebben van de techsector en de ontwikkelingen die in de technologie plaatsvinden. Technologie heeft namelijk een impact op het dagelijkse leven van iedereen, en alle sectoren en beleidstereinen. Om een sterke techsector te ontwikkelen, is het belangrijk dat de overheid zich richt op meerdere aspecten, waaronder wetenschap en nieuwe digitale opleiders. Wetenschappelijke kennis en data zijn een bron van innovatie, daarom moet de wetenschap opengegooid worden. Maar kennis alleen is niet genoeg, er is ook ondernemerschap nodig om deze kennis te vermarkten. 

Digitale opleiders

Myrthe Hooijman, Directeur Governmental Affairs bij Techleap zegt hierover: ‘Ook is het belangrijk dat de overheid ruimte geeft aan nieuwe digitale opleiders. Zij kunnen dan bijvoorbeeld in aanmerking komen voor overheidsbudgetten voor omscholingsregelingen of studiefinanciering. Mensen kunnen zo dankzij digitale opleiders of codeerscholen binnen enkele maanden opgeleid worden voor banen waar nu en de komende jaren behoefte aan is. Denk aan softwareontwikkelaars, data-analisten en digital marketeers.

Overheid

Een sterke techsector ontwikkelen we alleen als we kennis over tech borgen bij de overheid. Beleidsmakers en politici hebben een hoger kennisniveau op het gebied van technologie nodig en de aanstelling van een strategische Chief Technology Officer (CTO) in ieder ministerie, die functioneert als een leider van de digitale transformatie. Dit zijn voorbeelden van de actiepunten uit ons verkiezingsmanifest KickstartNL. Met dit manifest roepen wij, de Nederlandse startups en scale-ups, investeerders en het Nederlandse onderwijs, het volgende kabinet op te investeren in de techsector,‘ aldus Hooijman