PMT 2020 een bijzonder jaar met impact


PMT kijkt terug op een jaar met gebeurtenissen met een grote impact. Zo is er een markante stap gezet in de uitwerking van de Wet Toekomst Pensioenen en hield het COVID19 virus al een jaar de hele wereld in zijn greep. Niemand had kunnen voorspellen of zelfs maar bedenken wat de impact zou zijn van dit virus op onze maatschappij, de economie en op ons als individu. De impact van dit virus was en is groot. Het zorgde voor een schok in de economie, zoals we die niet eerder hebben gezien en we kennen allen de verhalen over eenzaamheid en het verlies van dierbaren. Het lijkt langzaam weer de goede kant op te gaan. Minder positief geteste mensen, versoepelingen van de maatregelen en voorzichtig herstel van de beurzen.

In het jaarverslag is te lezen over de gebeurtenissen, de impact en het handelen van PMT. Daarnaast uitgebreide informatie over de financiën, beleggingsbeleid, risicomanagement, communicatie en een vooruitblik naar 2021. Het jaar dat in het teken zal staan van noodzakelijke voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel. Informatie delen met deelnemers en cao partijen én afstemming over de keuzes in het nieuwe pensioenstelsel vormen noodzakelijke voorwaarden voor een goede overgang naar een nieuwe fase van de pensioenen in de branches van de bedrijven uit de bedrijfstak metaal en techniek.

Verantwoord beleggen jaarverslag

PMT vestigt ook graag de aandacht op het verantwoord beleggen jaarverslag, want ondanks dat de COVID-19 crisis de wereld in zijn greep hield en de daaruit voortvloeiende schommelingen op de financiële markten de aandacht opeisten, wist PMT in 2020 mooie stappen te zetten in de verdere ontwikkeling van het verantwoord beleggen beleid, inclusief het klimaatbeleid.

Ook aandacht voor het beleggingsbeleid in Nederland, dat PMT heel belangrijk vindt. Een gezonde Nederlandse economie en een bloeiend bedrijfsleven, met bijbehorende werkgelegenheid, komt de deelnemers van PMT ten goede.

PMT is dan ook niet voor niets een van de grootste vastgoedbeleggers in Nederland. Ze zijn eigenaar van woningen, winkels en kantoren. PMT streeft naar een toekomstbestendige portefeuille van gezonde, betaalbare en veilige gebouwen. Nieuw aangekochte woningen hebben bijvoorbeeld een groen energielabel en zijn gasloos.

De beleggingen in vastgoed zorgen voor omzet en werkgelegenheid voor ondernemingen die bij PMT zijn aangesloten: installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, centrale-verwarmingsbedrijven en elektrotechnische bedrijven.

Reductiedoelstellingen CO2-uitstoot

PMT wil in 2030 een duidelijke reductie van de CO2-uitstoot hebben bewerkstelligd en hanteert daarvoor een sectorgerichte aanpak, met bijbehorende reductiedoelstellingen per sector. De sectordoelstellingen die ze stellen zijn ambitieus, maar weerspiegelen wel de grote verandering die nodig is om de doelstellingen van het Parijs akkoord te behalen.

Uitgangspunt is dat PMT de CO2-reductie bij voorkeur behaalt door met ondernemingen in gesprek te gaan en hen tot een vermindering van de uitstoot te bewegen.

Wij gaan in gesprek: het dialoogprogramma

PMT gelooft dat praten met bedrijven waarin ze beleggen vaak meer effect heeft dan aandelen verkopen en uit het bedrijf stappen (‘uitsluiten’). Want zolang ze aandeelhouder zijn, kunnen ze in gesprekken invloed uitoefenen op zowel de wijze waarop bedrijven omgaan met hun mensen en hun omgeving als de manier waarop ze hun bedrijf besturen. Er zijn goede stappen gezet op het gebied van dialogen. Zowel de gesprekken op het vlak van het thema ‘energietransitie’ als het thema ‘leefbaar loon-leefbaar inkomen’ laten een duidelijke vooruitgang zien.

Sinds kort is op de website van PMT zichtbaar met welke ondernemingen ze in gesprek zijn, over welke onderwerpen en de voorgang daarin. (https://www.pmt.nl/over-pmt/beleggen/in-gesprek)

Met het verantwoord beleggen beleid draagt PMT bij aan een betere wereld voor zijn deelnemers en pensioengerechtigden. Naast het behalen van een goed financieel rendement, is dit voor PMT de belangrijkste drijfveer van het verantwoord beleggen beleid.

Verslag verantwoordingsorgaan

Eén van de belangrijkste taken van het verantwoordingsorgaan (vo) is het geven van een oordeel over het bestuurlijk handelen van PMT over het afgelopen jaar en de toekomstplannen van het bestuur voor het komend jaar. De basis daarvoor ligt in een goede en tijdige informatievoorziening vanuit het bestuur van PMT. Ook in een jaar waarin COVID-19 een zeer belangrijke rol speelde in het functioneren van het vo, heeft het vo een voldoende beeld gekregen van de manier waarop het bestuur afgelopen jaar heeft gehandeld. De vergaderingen hebben online plaatsgevonden en bij vrijwel elke vergadering waren bestuursleden aanwezig. Het vo ervaart de samenwerking met het bestuur en de raad van toezicht als positief en constructief.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.